ağızbaağız

ağızbaağız
z.
1. Tamam, lap dolu, ləbələb, ağzına qədər. Qab ağızbaağız doludur. Qazanı ağızbaağız doldurmaq. Teatrın zalı ağızbaağız camaatla doludur. – Gecə isə çənlər ağızbaağız neftlə dolardı. H. S..
2. Ağızdan-ağıza, bir ağızdan o birisinə keçərək. Xəbər ağızbaağız dolandı.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

 • ağzaboğaz — (Ucar) ağzınadək, ağızbaağız. – İsdəkani ağzaboğaz suynan doldurdum …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • dodaxlama — (Gəncə) ağızbaağız, ağzına kimi dolu. – Sarı camışın sərnişnən dodaxlama südü olur …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • ləmələm — (Gədəbəy, Şərur) ağızbaağız. – Əti qazana ləmələm dolduruf, ona görə də yeri dar oluf, yaxşı pişmef; – İsdəkanı ləmələm dolduruf başına çəx’di (Gədəbəy) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • loşaloş — (Salyan) ağzına qədər, ağızbaağız. – Bardanı pammığnan loşaloş doldırmışam …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • moj — I (Ordubad) bax maj I. – Xışın əltutan yerinə moj deyərıx (Ordubad) II (Salyan) silə, ağızbaağız. – İskanı nöhün moj doldordın?; – Kür moj qalxıb …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • örələməx’ — (Gədəbəy) qabı ağzına qədər, ağızbaağız doldurmaq (maye ilə). – Örələmə südü, indijə dağıdajaxsıη buralara; – Südü oxxarta örəliyifsəη kin, az qaler dağıla yerə …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • pıtqama — (Meğri) ağızbaağız dolu. – Hümbətəli pıtqama qazan süd sağdı, gətdi bizə …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • potaxırç — (Salyan) ağzınacan, ağızbaağız (doldurmaq). – Siyəzini bığdeynan potaxırç doldırdım Potaxırç olmağ – sıxışdırılmaq (darısqal yerdə). – Maşında potaxırç olıb qalmışdım …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • tıxma — (Oğuz) dolu, ağızbaağız. – Çuvalı tıxma doldur …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • tısmıxma — (Oğuz) dopdolu, ağızbaağız. – Çuvalı otnan tısmıxma doldurub …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”